SUWALSZCZYZNA I WILNO (4 dni)


 • Suwałki
  • zabytkowe centrum
  • muzeum M. Konopnickiej
 • Augustów
  • rejs statkiem
  • zwiedzenie muzeum Kanału Augustowskiego
 • Jezioro Wigry i klasztor Kamedułów
 • całodzienny wyjazd do Wilna
  • Ostra Brama
  • cmentarz na Rossie
  • Bazylika Archikatedralna
  • Uniwersytet
  • kościół św. Jana
  • kościół św. Anny
  • przejazd przez Troki (zamek książąt litewskich)

© 2021 Bartłomiej Jakub Kwiatek (Quidnam.net)
© 2021 Paweł Zechenter (ArtMedia.Net)